DESPRE PROIECT

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  1. Îmbunătățirea cunoștințelor cursanților din grupul țintă în domeniul practică de specialitate cu ajutorul platformei eNurcing, pana la finalul proiectului. 
  2. Creșterea competențelor profesionale și digitale ale profesorilor de practică din grupul țintă prin contribuția la realizarea conținutului și structurii platformei eNurcing. 
  3. Dobândirea de către cursanții din grupul țintă a unor noi cunoștinte specifice sistemului de asistență medicală și social din țările partenere, dar și a cunoștințelor lingvistice și culturale, în urma vizitelor la parteneri.

PRINCIPALELE
REZULTATE

  1. Platforma on-line eNurcing, disponibilă în trei limbi: română, maghiară și engleză, care îsi propune să ofere activități de simulare a activității practice din spital și din centre de îngrijire a vârstnicilor;
  2. Realizarea conținuturile din cele a două module de formare/simulrae și adaptarea la nevoile actuale de formare; 
  3. Organizarea și desfășurarea schimbului de bune practici în cadrul vizitelor între participanții din grupul tinta (Workshop-uri, informari, vizite culturale).
Proiectul “eNurcing - suport pentru practica elevilor“ este finanțat prin programul Erasmus+, Parteneriate pentru cooperare, Acțiunea cheie 2, Sector: Educație și formare profesională.
Nr. proiect: 2021-1-RO01-KA220-VET-000025611
Perioada de implementare: 10.01.2022 – 09.07.2023
Beneficiar: Scoala Sanitara Christiana Galati
Parteneri:
Intteco UG Germania
OKTFORDVIL PLUSZ KFT, Ungaria